Evangelisatiecommissie

En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die Hem vrezen.

Lukas 1 vers 50

 

‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ (Joh. 3:16)

Deze tekst uit de Bijbel laat duidelijk zien hoe belangrijk het is dat alle mensen de Bijbelse boodschap leren kennen. Als gemeente hebben wij ook een taak naar mensen in onze directe omgeving. Ook zij moeten de boodschap van redding, door het geloof in de Heere Jezus, horen!

Als gemeente willen we ons ook voor deze taak inzetten en is er een evangelisatiecommissie actief. We geven u hierbij een korte indruk van de verschillende activiteiten die worden uitgevoerd:

  • Verspreiding folders/aanwezigheid op markt(en): Bij verschillende gelegenheden (bijv. Kerst, Pasen, Pinksteren of de jaarlijkse braderie) verspreiden we folders in Geldermalsen of Tiel. Ook zijn we daar jaarlijks met een kraam aanwezig op de markt en/of de braderie. We proberen contact te le
    ggen met mensen en gesprek aan te gaan over de Bijbelse boodschap.

  • Bijbelcursus: Het is mogelijk een schriftelijke Bijbelcursus te volgen. Meestal wordt de cursus online gevolgd, waarbij de vragen van cursisten (persoonlijk) beantwoord kunnen worden. Ook is er al enkele jaren een kleinschalige mondelinge Bijbelcursus. Op een laagdrempelige manier wordt cursus gegeven, waarbij de moeilijkheidsgraad wordt afgestemd op de behoefte van de bezoekers.

  • Kinderbijbelcub De Regenboog: Voor informatie over de kinderbijbelclub, leest u hier verder!

Hebt u vragen over het evangelisatiewerk vanuit onze gemeente? Neem gerust contact met ons op:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer informatie over het (landelijke) evangelisatiewerk is ook te vinden op de site van de Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten.

Bankrekening: NL59RABO0321249704 tnv. Evangelisatiecommissie Tricht-Geldermalsen

Extra informatie

Kinderbijbelclub De Regenboog

Agenda van de kinderbijbelclub

Kerktijden

Kerkgebouw Bethelkerk

Gereformeerde Gemeente Tricht-Geldermalsen

Laan van Leeuwenstein 10

4191 NB Geldermalsen

0345 582409

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.