Actueel

En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld Gods schiep Hij hem;

Genesis 1 vers 27

 

Extra mogelijkheid aanmelden kerkdiensten

Voor de kerkdiensten komende zondag D.V. zijn nog plaatsen vrij. Hiervoor kan ieder zich opgeven via onderstaande links. Zodra het aantal personen bereikt is, wordt de mogelijkheid van aanmelden geblokkeerd.

  • Aanmelden zondagavond 26 september - 19.00 uur - vol

 

 

GBS bijeenkomst DV 30 september - 19.30 uur 

  • I.v.m. condoleance fam. Van Gelder gaat deze bijeenkomst NIET door. 

 

Data weekdiensten DV - donderdagavond 19.30

  18 oktober     18 november     2 december  

 

Kerkdiensten in deze tijd

Concreet hebben wij, gezien de corona-ontwikkelingen op dit moment, enkele extra maatregelen genomen. Daarbij is vanzelf gelet op de situatie in onze omgeving en in onze gemeente. Wanneer daar veranderingen optreden, kan dat tot wijziging leiden. Vooral is er het hartelijk uitzien dat er door ’s Heeren goedheid weer meer mogelijk zal worden.

 

  • We nodigen persoonlijk uit via de mail met daarin de vraag om een eenvoudig formulier in te vullen. Dit formulier vult u in via de link in deze persoonlijke mail. Uiterlijk woensdagavond dient u dit formulier ingevuld te hebben. Meldt u zich niet, dan vervalt de mogelijkheid om aanwezig te zijn.
  • Het aantal kerkgangers per dienst hebben we terug gebracht.
  • We hebben drie diensten per zondag om aantal kerkgangers wat te spreiden.
  • Verder blijven we onder ieders aandacht brengen zich correct te houden aan de bekende regels zoals hygiëne, niet naar de kerk komen als er enige gezondheidsklachten zijn, enzovoort.
 

Wij hebben allen de bewaring en de wijsheid van de Heere zo nodig. Laten we daar ootmoedig de Heere om vragen. Hij moge nog gedenken in Zijn ontfermen. Wij wensen u en jullie allen van harte ’s Heeren hoede en zegen toe en de bediening van Zijn Heilige Geest onder het Woord.

 

Gaven en giften 

De kerkenraad stelt met erkentelijkheid vast dat er ook nu veel gaven en giften binnenkomen. Dat is ook blijvend nodig, zoals u allen zult begrijpen. We willen u dan ook opwekken bij de voortduur daaraan te denken en bijvoorbeeld wekelijks iets over te maken. Het is mogelijk nuttig daartoe hier de banknummers te vermelden:

  • diaconie:         NL68 RABO 0321 2436 25  t.n.v. Geref. Gemeente (Diaconie)
  • kerk:                NL30 RABO 0381 2177 60  t.n.v. Geref. Gemeente (Kerk)
  • bouwfonds:     NL11 RABO 0321 2382 49   t.n.v. Geref. Gemeente (Bouwfonds)

Voor al uw gaven en giften zegt de kerkenraad u bij voorbaat hartelijk dank.

 

Jeugdbondactie "Zorg voor morgen!"

De Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeente houdt weer een jeugdwerkactie. Tijdens de jeugdwerkactie gaat het over de zorg voor jongeren. Zij verdienen namelijk onze aandacht. Jongeren zijn de toekomst van de kerk en hebben praktische en geestelijke zorg nodig. Juist nu! Lees verder over de jeugdwerkactie op www.zorgvoormorgen.nu

Ook als gemeente dragen we ons steentje bij aan de jeugdwerkactie. De actiecommissie is actief met verschillende mooie en leuke acties in de gemeente. Lees op onze actiesite meer over de jeugdwerkactie.

We hopen op uw betrokkenheid bij deze jeugdwerkactie. Uw betrokkenheid op de jongeren wordt gezien en gewaardeerd, ook door de jongeren zelf. Denkt u aan hen? Ook in het gebed?

Jeugdwerkactie in de gemeente
Ook als gemeente dragen we ons steentje bij aan de jeugdwerkactie.

Gift
U kunt onze actie ook steunen met een gift. Deze kunt u overmaken naar NL57 RABO 0321 2613 80 tnv Gereformeerde Gemeente Tricht-Geldermalsen, graag onder vermelding van "gift jeugdwerkactie". Alvast hartelijk bedankt!

Voor meer informatie over deze acties gaat u naar onze actiesite

Kerktijden

Kerkgebouw Bethelkerk

Gereformeerde Gemeente Tricht-Geldermalsen

Laan van Leeuwenstein 10

4191 NB Geldermalsen

0345 582409

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.