Actueel

En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die Hem vrezen.

Lukas 1 vers 50

8 april 2020

Beste gemeenteleden,

Mededeling betreffende het meekijken met de kerkdiensten II

Woensdagavond 8 april zijn de laatste handelingen verricht om het meekijken mogelijk te maken.

Vanaf DV donderdagmorgen 9 april kunnen de uitzendingen met beeld gevolgd worden. 

We willen u wel dringend vragen om één beeldscherm per adres te gebruiken om de systemen niet onnodig te belasten en ook om te voorkomen dat er extra kosten worden gemaakt.

Uw kerkenraad

 

3 april 2020

Beste gemeenteleden,

Mededeling betreffende het meekijken met de kerkdiensten I

In de laatste brief die verstuurd is, werd aangegeven dat hopelijk voor komende zondag het meekijken met de diensten mogelijk zou zijn. Door wat leveringsproblemen is dit helaas vertraagd.

Nu is de verwachting dat DV donderdag 9 april het beeld geïnstalleerd en getest is, zodat daarna de diensten met beeld te volgen zijn. Als dit zover is dan komt er weer een bericht op deze website.

Uw kerkenraad

 

27 maart 2020

Van de kerkenraad van de Bethelkerk

Beste gemeenteleden,

Vanuit de kerkenraad willen we graag de volgende punten onder uw/jouw aandacht brengen.

 1. De overheidsregels voor kerkdiensten zijn aangescherpt. Uitgangspunt is nu:
  1. Het aantal aanwezigen bij een kerkdienst zo klein als noodzakelijk wordt geacht, met afstand van 1,5 meter en met maximaal 30 personen.
  2. De kerkenraad vindt het nu het beste de dienst vanaf a.s. zondag te doen plaatsvinden door de voorganger in aanwezigheid van 2 ouderlingen, 2 diakenen, koster en organist.
  3. Verder zouden alleenstaanden (tot 70 jaar) uit de groep die voor zondagochtend dan wel zondagavond was aangewezen, kunnen komen.
  4. Verder kan het dus niet gaan. Dit geldt alleen nog aanstaande zondag. Laten we het voorrecht mogen beseffen dát er nog diensten gehouden mogen worden en we deze thuis beluisteren kunnen.
 2. Naast de zondagse diensten hopen we donderdag 2 april Bijbellezing te houden. Uiteraard ook op de aangepaste wijze.
 3. Verder is er op dinsdagochtend en vrijdagochtend het lezen van een meditatie voor de kerktelefoon, aanvang 10.00 uur.
 4. Daarnaast is het de bedoeling dat vanaf D.V. woensdag 1 april er elke woensdagavond een orgelbespeling (20.00 – 20.30 uur) door een van onze organisten plaatsvindt. Hij speelt dan Psalmen (met voor en naspel). De Psalmen worden door onze koster aangekondigd, zodat ieder die meeluistert, thuis kan meezingen.
 5. Verder vermelden we dat er, zoals ieder zal begrijpen, nu geen huisbezoeken en pastorale bezoeken plaatsvinden. Wel blijft de kerkenraad graag op de hoogte van het wel en wee van ieder van de gemeente. U wordt verzocht als dat aan de orde is contact op te nemen met de dominee, ouderling Stam, de scriba ouderling Versloot en/of uiteraard uw wijkouderling/-diaken. En vanzelf mag u/jij met persoonlijke vragen ook met een van hen contact opnemen.
 6. De kerkenraad stelt met erkentelijkheid vast dat er ook nu veel gaven en giften binnenkomen. Dat is ook blijvend nodig, zoals u allen zult begrijpen. We willen u dan ook opwekken bij de voortduur daaraan te denken en bijvoorbeeld wekelijks iets over te maken. Het is mogelijk nuttig daartoe hier de banknummers te vermelden:
  • diaconie:         NL68 RABO 0321 2436 25  t.n.v. Geref. Gemeente (Diaconie)
  • kerk:                NL30 RABO 0381 2177 60  t.n.v. Geref. Gemeente (Kerk)
  • bouwfonds:     NL11 RABO 0321 2382 49   t.n.v. Geref. Gemeente (Bouwfonds)

Voor al uw gaven en giften zegt de kerkenraad u bij voorbaat hartelijk dank.

De Heere gedenke een ieder van ons. De eenzamen, de ouderen en de kwetsbaren wel in het bijzonder. Ook onze kinderen en jongeren in deze onwennige tijd. Meeleven met elkaar is nu in het bijzonder waardevol en van belang. En het gebed bij het Woord des Heeren.

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Ds. P. Mulder

oud. J. Versloot, scriba

 

 

21 maart 2020

Zoals in de avonddienst van zondag 15 maart jl. is afgekondigd is Thuishulp Bethelkerk in deze zeer bijzondere omstandigheden paraat voor “acute” hulpvragen. U kunt de Thuishulp daar voor benaderen, zie hiervoor de pagina Thuishulp Bethelkerk.

Er zal dan per situatie worden beoordeeld óf en hoe eventuele hulp -op een veilige en verantwoorde wijze- geboden kan worden. Uiteraard zal de Thuishulp in haar hulpverlening de maatregelen in acht te nemen, die de overheid en gezondheidsdeskundigen hebben afgekondigd en/of geadviseerd.

We mogen hopen en de Heere bidden of Hij ons - met allen die ons lief zijn - wil bewaren voor "ramp en tegenspoed". De Heere zegt: “En roep Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren”.

Uw kerkenraad

 

16 maart 2020

Beste gemeenteleden,

In navolging van de overheidsmaatregelen zijn er vanaf nu geen catechisaties, verenigingsbijeenkomsten, koorrepetities, openstellingen kerkbibliotheek meer.

De Heere gedenke ons allen in deze zo bijzondere omstandigheden vol onrust. Mogen we allen toch rust vinden in Hem. Van harte de Heere bevolen.

Uw kerkenraad

 

14 maart 2020

Beste gemeenteleden,

In verband met de situatie rondom het coronavirus heeft de overheid diverse maatregelen afgekondigd. Deze hebben ook gevolgen voor ons als kerkelijke gemeente en met name voor de zondagse diensten. Bij dezen wordt u/word jij over een en ander geïnformeerd.

Zondagse diensten

Wij mogen op zondag wel kerkdiensten houden, maar per dienst mogen er niet meer dan 100 mensen in de kerk zijn. De kerkenraad stelt per dienst een klein deel van de gemeente in de gelegenheid deze dienst bij te wonen. De indeling voor de komende drie weken is als volgt

(we volgen de namen volgens de gemeentegids):

zondag 15 maart ochtend       A      t/m     Bruin

                               avond       Bu    t/m     Heij

zondag 22 maart ochtend       Hei   t/m     Kie

                               avond       Kir    t/m     Mon

zondag 29 maart ochtend       Mou  t/m     Ste

                               avond       Sto    t/m     Zwa

Er is bij deze indeling van uitgegaan dat per gezin twee personen komen; ook is ervan uitgegaan dat van de ouderen meerderen niet zullen komen.

Per dienst zullen er twee ouderlingen en twee diakenen aanwezig zijn.

Voor ieder is er de mogelijkheid thuis de diensten te volgen via de kerktelefoon, een scanner of internet. Om dit via internet te doen, is er (tijdelijk) de mogelijkheid om mee te luisteren zonder inlog. U gaat u naar de website kerkdienstgemist.nl, klik in de kaart op ‘Gelderland’ en vervolgens op de plaats ‘Geldermalsen’. Hierna klikt u op ‘Bethelkerk Tricht-Geldermalsen’ en komt u op de pagina waar de mediaspeler verschijnt. Hier kunt u meeluisteren. Als u deze brief digitaal hebt ontvangen, kunt u ook op de volgende link klikken voor directe toegang naar de pagina van de Bethelkerk:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1274-Bethelkerk-Tricht-Geldermalsen

In het algemeen moge opgemerkt worden dat het voor ouderen, personen die kwetsbaar zijn, zij die gezondheidsklachten hebben omtrent hart, longen, luchtwegen, verkoudheid en dergelijke, zeker niet goed is naar kerkdiensten of bijeenkomsten te komen.

Als u/jij naar een kerkdienst komt, neemt u/neem jij dan in de kerkzaal wat verspreid plaats.

Diverse punten

Mededelingen over de huidige situatie en andere zaken zullen gedaan worden via het kerkblad, de zondagse mededelingen en zijn ook op de website van de gemeente te vinden.

Tijdens de komende zondagen is er geen crèche. Ook is de Kringloop voorshands niet open.

Zolang de scholen open blijven, zullen de catechisaties doorgang vinden.

De mansledenvergadering wordt uitgesteld tot DV een nader te bepalen datum.

Tijdens de kerkdiensten zal er één collecte zijn bij de uitgang. Aangezien velen geen diensten kunnen bijwonen, mogen we wel bij u aanbevelen diaconie, kerk en bouwfonds te willen gedenken via giften. Bij voorbaat hartelijk dank.

Hebt u/heb jij vragen omtrent internet/kerktelefoon/website dan kunt u terecht bij diaken Zwaan: 0345 – 532402, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; voor meer algemene vragen kunt u terecht bij br. Stam, scriba br. Versloot of ds. Mulder.

Wij belijden dat ‘ons velerhande tegenspoed vanwege de zonde overkomt’. Zo past ons verootmoediging voor God en het opmerken van Zijn Woord en daden. Want al deze dingen gebeuren ‘opdat men vreze voor Zijn aangezicht’.

Laat ons gebed mogen zijn dat de Heere Zich ontferme. Hij mocht Zich wenden uit enkel genade en om Jezus’ wil. Laten we een schuilplaats mogen zoeken bij Hem.

Weest allen van harte de Heere bevolen,

met hartelijke groet,

Namens uw kerkenraad,

Ds. P. Mulder

oud. J. Versloot, scriba

Kerktijden

Kerkgebouw Bethelkerk

Gereformeerde Gemeente Tricht-Geldermalsen

Laan van Leeuwenstein 10

4191 NB Geldermalsen

0345 582409

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.