Actueel

Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.

Johannes 1 vers 29

Indeling gemeente voor de kerkdiensten

Voor onderstaande kerkdiensten worden personen/gezinnen uitgenodigd waarvan achternaam beginnend:  

Datum D.V. Ochtenddienst Middagdienst

Avonddienst

Zondag 17 jan. Hof t/m Kers Kiev t/m Leeu Gerd t/m Hoef

 

Kerkdiensten in deze tijd

Concreet hebben wij, gezien de corona-ontwikkelingen op dit moment, enkele extra maatregelen genomen. Daarbij is vanzelf gelet op de situatie in onze omgeving en in onze gemeente. Wanneer daar veranderingen optreden, kan dat tot wijziging leiden. Vooral is er het hartelijk uitzien dat er door ’s Heeren goedheid weer meer mogelijk zal worden.

  • Wat het aantal kerkgangers per dienst betreft, hebben we dit substantieel terug gebracht.
  • Wat het zingen betreft, zullen wij nu per dienst minder psalmverzen zingen. We zingen heel zacht en beslist ingetogen. De organisten zullen ook met aangepast, gering volume spelen.
  • Er is gesproken over het dragen van mondkapjes. Deskundig advies wijst erop dat het afdoen van het mondkapje een ernstig besmettingsgevaarlijk moment is. Wanneer u dan ook met een mondkapje naar de kerk komt, verzoeken we u dringend voor het binnengaan van de kerk het mondkapje af te doen en meteen uw handen te ontsmetten; of anderszins het mondkapje gedurende heel de dienst op te houden en pas buiten weer af te doen.
  • Verder brengen we opnieuw onder ieders aandacht zich correct te houden aan de bekende regels zoals hygiëne, niet naar de kerk komen als er enige gezondheidsklachten zijn, 1,5 meter afstand, enzovoort. Laten we dat laatste, heel goed nakomen.
  • Wat verenigingen/koren betreft, kunnen er nadere bepalingen nodig zijn. Dat wordt dan op dat niveau geregeld.
 

Wij hebben allen de bewaring en de wijsheid van de Heere zo nodig. Laten we daar ootmoedig de Heere om vragen. Hij moge nog gedenken in Zijn ontfermen. Wij wensen u en jullie allen van harte ’s Heeren hoede en zegen toe en de bediening van Zijn Heilige Geest onder het Woord.

Er is als basis een vaste indeling van groepen. U krijgt persoonlijk een mail met daarbij de vraag om een kort formulier in te vullen. Dit formulier vult u in via de link in de persoonlijke mail. 

Uiterlijk woensdagavond dient u dit formulier ingevuld te hebben. Meldt u zich niet, dan vervalt de mogelijkheid om aanwezig te zijn.

 

Verenigingen

Tot nadere informatie zullen er geen verenigingsbijkomsten gehouden worden. 

 

Gaven en giften 

De kerkenraad stelt met erkentelijkheid vast dat er ook nu veel gaven en giften binnenkomen. Dat is ook blijvend nodig, zoals u allen zult begrijpen. We willen u dan ook opwekken bij de voortduur daaraan te denken en bijvoorbeeld wekelijks iets over te maken. Het is mogelijk nuttig daartoe hier de banknummers te vermelden:

  • diaconie:         NL68 RABO 0321 2436 25  t.n.v. Geref. Gemeente (Diaconie)
  • kerk:                NL30 RABO 0381 2177 60  t.n.v. Geref. Gemeente (Kerk)
  • bouwfonds:     NL11 RABO 0321 2382 49   t.n.v. Geref. Gemeente (Bouwfonds)

Voor al uw gaven en giften zegt de kerkenraad u bij voorbaat hartelijk dank.

 

Oppasdienst

Tot nadere informatie is er geen oppasdienst. Dit i.v.m. zeer gering aantal personen die de kerkdiensten kunnen bijwonen.

Kerktijden

Kerkgebouw Bethelkerk

Gereformeerde Gemeente Tricht-Geldermalsen

Laan van Leeuwenstein 10

4191 NB Geldermalsen

0345 582409

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.