Actueel

Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

1 Petrus 2 vers 6b

12 mei 2020

Kerkbibliotheek

Zoals u wellicht bekend is mogen de bibliotheken weer open. Ook de kerkbibliotheek is weer opengesteld, zij het met een aantal voorzorgsmaatregelen.

We verzoeken u zoveel mogelijk alleen te komen, eventueel mag u één kind meenemen. Er mogen maximaal 5 personen boeken zoeken waarbij de 1,5 m afstand in acht genomen moet worden, er zal een looproute aangegeven worden. U mag zelf het geld in het doosje doen of eventueel wisselen, het is dan handig om zelf wat klein geld bij u te hebben.

Voorlopig gaan de boeken die teruggebracht worden voor de zekerheid in quarantaine, deze boeken worden dus niet dezelfde avond weer uitgeleend. U kunt dus alleen boeken uit de kast lenen.

We zijn blij dat we weer open kunnen en hopen u ook weer te ontmoeten vanaf 19.00 tot 20.15 uur.

 

8 april 2020

Beste gemeenteleden,

Mededeling betreffende het meekijken met de kerkdiensten

Woensdagavond 8 april zijn de laatste handelingen verricht om het meekijken mogelijk te maken.

Vanaf DV donderdagmorgen 9 april kunnen de uitzendingen met beeld gevolgd worden. 

We willen u wel dringend vragen om één beeldscherm per adres te gebruiken om de systemen niet onnodig te belasten en ook om te voorkomen dat er extra kosten worden gemaakt.

Uw kerkenraad

 

27 maart 2020 

Van de kerkenraad van de Bethelkerk

Beste gemeenteleden,

Vanuit de kerkenraad willen we graag de volgende punten onder uw/jouw aandacht brengen.

 1. De overheidsregels voor kerkdiensten zijn aangescherpt. Uitgangspunt is nu:
  1. Het aantal aanwezigen bij een kerkdienst zo klein als noodzakelijk wordt geacht, met afstand van 1,5 meter en met maximaal 30 personen.
  2. De kerkenraad vindt het nu het beste de dienst vanaf a.s. zondag te doen plaatsvinden door de voorganger in aanwezigheid van 2 ouderlingen, 2 diakenen, koster en organist.
 2. Verder is er op dinsdagochtend en vrijdagochtend het lezen van een meditatie voor de kerktelefoon, aanvang 10.00 uur.
 3. Daarnaast is het de bedoeling dat vanaf D.V. woensdag 1 april er elke woensdagavond een orgelbespeling (20.00 – 20.30 uur) door een van onze organisten plaatsvindt. Hij speelt dan Psalmen (met voor en naspel). De Psalmen worden door onze koster aangekondigd, zodat ieder die meeluistert, thuis kan meezingen.
 4. Verder vermelden we dat er, zoals ieder zal begrijpen, nu geen huisbezoeken en pastorale bezoeken plaatsvinden. Wel blijft de kerkenraad graag op de hoogte van het wel en wee van ieder van de gemeente. U wordt verzocht als dat aan de orde is contact op te nemen met de dominee, ouderling Stam, de scriba ouderling Versloot en/of uiteraard uw wijkouderling/-diaken. En vanzelf mag u/jij met persoonlijke vragen ook met een van hen contact opnemen.
 5. De kerkenraad stelt met erkentelijkheid vast dat er ook nu veel gaven en giften binnenkomen. Dat is ook blijvend nodig, zoals u allen zult begrijpen. We willen u dan ook opwekken bij de voortduur daaraan te denken en bijvoorbeeld wekelijks iets over te maken. Het is mogelijk nuttig daartoe hier de banknummers te vermelden:
  • diaconie:         NL68 RABO 0321 2436 25  t.n.v. Geref. Gemeente (Diaconie)
  • kerk:                NL30 RABO 0381 2177 60  t.n.v. Geref. Gemeente (Kerk)
  • bouwfonds:     NL11 RABO 0321 2382 49   t.n.v. Geref. Gemeente (Bouwfonds)

Voor al uw gaven en giften zegt de kerkenraad u bij voorbaat hartelijk dank.

De Heere gedenke een ieder van ons. De eenzamen, de ouderen en de kwetsbaren wel in het bijzonder. Ook onze kinderen en jongeren in deze onwennige tijd. Meeleven met elkaar is nu in het bijzonder waardevol en van belang. En het gebed bij het Woord des Heeren.

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Ds. P. Mulder

oud. J. Versloot, scriba

 

 

21 maart 2020

Zoals in de avonddienst van zondag 15 maart jl. is afgekondigd is Thuishulp Bethelkerk in deze zeer bijzondere omstandigheden paraat voor “acute” hulpvragen. U kunt de Thuishulp daar voor benaderen, zie hiervoor de pagina Thuishulp Bethelkerk.

Er zal dan per situatie worden beoordeeld óf en hoe eventuele hulp -op een veilige en verantwoorde wijze- geboden kan worden. Uiteraard zal de Thuishulp in haar hulpverlening de maatregelen in acht te nemen, die de overheid en gezondheidsdeskundigen hebben afgekondigd en/of geadviseerd.

We mogen hopen en de Heere bidden of Hij ons - met allen die ons lief zijn - wil bewaren voor "ramp en tegenspoed". De Heere zegt: “En roep Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren”.

Uw kerkenraad

 

16 maart 2020

Beste gemeenteleden,

In navolging van de overheidsmaatregelen zijn er vanaf nu geen catechisaties, verenigingsbijeenkomsten, koorrepetities, openstellingen kerkbibliotheek meer.

De Heere gedenke ons allen in deze zo bijzondere omstandigheden vol onrust. Mogen we allen toch rust vinden in Hem. Van harte de Heere bevolen.

Uw kerkenraad

 

14 maart 2020

Beste gemeenteleden,

In verband met de situatie rondom het coronavirus heeft de overheid diverse maatregelen afgekondigd. Deze hebben ook gevolgen voor ons als kerkelijke gemeente en met name voor de zondagse diensten. Bij dezen wordt u/word jij over een en ander geïnformeerd.

Zondagse diensten

Per dienst zullen er twee ouderlingen en twee diakenen aanwezig zijn.

Voor ieder is er de mogelijkheid thuis de diensten te volgen via de kerktelefoon, een scanner of internet. Om dit via internet te doen, is er (tijdelijk) de mogelijkheid om mee te luisteren zonder inlog. U gaat u naar de website kerkdienstgemist.nl, klik in de kaart op ‘Gelderland’ en vervolgens op de plaats ‘Geldermalsen’. Hierna klikt u op ‘Bethelkerk Tricht-Geldermalsen’ en komt u op de pagina waar de mediaspeler verschijnt. Hier kunt u meeluisteren. Als u deze brief digitaal hebt ontvangen, kunt u ook op de volgende link klikken voor directe toegang naar de pagina van de Bethelkerk:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1274-Bethelkerk-Tricht-Geldermalsen

Diverse punten

Mededelingen over de huidige situatie en andere zaken zullen gedaan worden via het kerkblad, de zondagse mededelingen en zijn ook op de website van de gemeente te vinden.

Tijdens de komende zondagen is er geen crèche. Ook is de Kringloop voorshands niet open.

De mansledenvergadering wordt uitgesteld tot DV een nader te bepalen datum.

Hebt u/heb jij vragen omtrent internet/kerktelefoon/website dan kunt u terecht bij diaken Zwaan: 0345 – 532402, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; voor meer algemene vragen kunt u terecht bij br. Stam, scriba br. Versloot of ds. Mulder.

Wij belijden dat ‘ons velerhande tegenspoed vanwege de zonde overkomt’. Zo past ons verootmoediging voor God en het opmerken van Zijn Woord en daden. Want al deze dingen gebeuren ‘opdat men vreze voor Zijn aangezicht’.

Laat ons gebed mogen zijn dat de Heere Zich ontferme. Hij mocht Zich wenden uit enkel genade en om Jezus’ wil. Laten we een schuilplaats mogen zoeken bij Hem.

Weest allen van harte de Heere bevolen,

met hartelijke groet,

Namens uw kerkenraad,

Ds. P. Mulder

oud. J. Versloot, scriba

Kerktijden

Kerkgebouw Bethelkerk

Gereformeerde Gemeente Tricht-Geldermalsen

Laan van Leeuwenstein 10

4191 NB Geldermalsen

0345 582409

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.